HOME / SERVICES / INSTALLATION

ติดตั้ง

ขั้นตอนหลัก ของการปูหญ้าเทียม

  • - การนำหญ้าเก่าออก กำจัดวัชพืช
  • - ปรับพื้นให้เรียบและแน่นด้วยเครื่องมือมาตรฐานสากล
  • - ลงหินฝุ่นบดละเอียด ปรับแต่งรูปร่างเนินตามความต้องการ
  • - ปรับพื้นให้แน่นอีกครั้ง
  • - ติดตั้งหญ้าเทียม
  • - โรยทรายซิลิก้าอบ เพื่อเพิ่มแรงกดทับให้หญ้าคงทน
  • - ปัดหญ้าให้ฟูสวยงาม